KW header 1 KW header 2 KW header 3
 

Trainingsdagen voor professionals

Er zijn de laatste jaren veel veranderingen bij kinderen gezien. Ze vragen een andere beandering. Meer hierover kun je lezen in de Introductie of ons artikel over Passend onderwijs.

Zoals je in onze Visie & Missie kunt lezen, is een van onze belangrijkste missies eraan bij te dragen dat kinderen van nu in verbinding met hun wezenlijke zelf kunnen opgroeien en volwassen worden. We doen dat graag in samenwerking met docenten en begeleiders. Jullie zijn degenen die onze kinderen een groot gedeelte van de dag begeleiden. Mede door jullie bemoediging, aandacht en zorg worden de kinderen de volwassenen van de toekomst.

Het uitgangspunt van Kleuren-Wijs is dat er in de groep ruimte gemaakt wordt om de eigen waarde te (her-) ontdekken. Als je jezelf van waarde voelt, leer je een ander ook zijn of haar waarde te gunnen. Er is immers geen noodzaak een ander te kort te doen, als je jezelf van waarde voelt.

Vandaaruit wordt de volgende stap gemaakt: nu er een waardevolle Ik en een waardevolle Jij zijn, kan de verbinding gemaakt worden naar een waardevol Wij. Zonder jezelf kwijt te raken. Deze aanpak creëert gelijkwaardigheid. Vanaf het begin wennen we aan verschillende meningen, waarheden en geloofsovertuigingen. Dreiging en oordeel worden vervangen wordt door acceptatie en ruimte. Elkaar leren zien en horen vanuit begrip en neutraliteit in plaats van uit (ver-) oordelen, resulteert in meer verbinding tussen leerlingen onderling en eveneens tussen docent en leerling.  Jezelf herkennen in elkaars overeenkomsten en leren van elkaars verschillen.


Doelgroep

De leerweg van Kleuren-Wijs is geschikt voor het onderwijs, hulpverlening, kinderdagverblijven en coaches.

Voor iedereen die het de kinderen in zijn of haar groep het gunt om in verbinding met zijn of haar wezenlijke zelf op te groeien en volwassen te worden.

Voor iedereen die zijn of haar authentieke zelf wil inbrengen in je taak als begeleider of docent van de groep of klas.


Geen methode of therapie

Het is geen nieuwe methode of therapie. Kleuren-Wijs gaat over een gedachtengoed, een levenswijze, waarin hoofd en hart, ratio en gevoel in verbinding zijn. Waar de verschuiving gemaakt wordt van macht naar authentieke kracht.

Daarom kan het Kleuren-Wijs materiaal geïmplementeerd worden op elk niveau en ondersteunt het bestaande methodes en werkwijzen.


Inhoud van de trainingsdagen

Kleuren-Wijs gaat uitgebreid in op de thema’s (zelf-)acceptatie, Liefde en bevrijding van oordelen. Hiermee ontstaat een veilige ruimte voor iedereen om te onderzoeken, te ontdekken, te leren, te groeien, te delen en samen te leven.

Thema’s

 • Creëren van veiligheid
 • Ruimte innemen en een ander ruimte geven vanuit liefde en gelijkwaardigheid
 • Patronen en overtuigingen onderzoeken
 • Zelfacceptatie
 • Hoe staat perfectie je in de weg?
 • Hoe breng je balans binnenin jezelf?
 • Bevrijden van oordelen
 • Verbinding met het hart

Hoe ziet een training dag eruit?

 • Behandelen van de theorie vanuit gedachtengoed van Kleuren-Wijs
 • Verbinden & verdiepen met fysieke, mentale, energie en sociaal vaardigheid oefeningen
 • Oefeningen met zelfreflectie en bewustwording
 • Groepsgesprekken
 • Samenwerken naar een duurzame verschuiving, zodat er integratie plaats vindt van de kennis

Mogelijkheid 1: op maat gemaakte trainingen voor jouw team

Het Kleuren-Wijs team verzorgt op maat gemaakte trainingen voor leerkrachten en hulpverlening. We introduceren het sociale verbindingsprogramma en werkwijze van Kleuren-Wijs. Jouw team zal meegenomen worden om het programma zelf te leren toe te passen. Het is een ervaringsgerichte training. Op deze manier wordt het authentiek. Je kunt iets goed overdragen als je zelf de kennis beheerst.

De boeken en aanvullend materiaal bieden ondersteuning. Het kan keer op keer herhaald worden. Als je teruggrijpt op de verhalen, vragen, verbinding en verdiepingoefeningen uit de boeken, kunnen deze een helpende hand zijn bij probleemstukken die je in de klas of groep ervaart.


Mogelijkheid 2: Authentiek Training

Authenticiteit training gaat over de reis naar binnen. Jezelf weer verbinden met je hart en los maken van rollen die vanuit het ego aangestuurd worden. Door de reis naar binnen en je weer te verbinden met je eigen wijsheid en je hart, ben je bewuster aanwezig en maak je bewustere keuzes.

De kracht van het programma is het bieden van structuur en de eenvoud van de materie. Iets wat soms zo moeilijk lijkt, eenvoudig vertalen. De training is praktisch, helder en duidelijk en brengt je in verbinding met wie je in werkelijkheid bent.


Praktische informatie

Duur: 3 uur per trainingsdag

Kosten: €82,50 per persoon
Deze prijs geldt voor een groepsgrootte van minimaal 6 personen, maximaal 12 personen. Bij grotere groepen prijs op aanvraag.


Reactie mevrouw P. Smulders (leerkracht basisschool) op het werken met Kleuren-Wijs:
"Door het werken met het gedachtengoed van (Kleuren-Wijs) Wilga heb ik een speciale band opgebouwd met mijn groep. En niet alleen met mij voelen de kinderen zich meer verbonden, maar ook met elkaar. Dit komt naar mijn idee door het niveau waarop we spreken en het verwerken van wat we leren. We leren van elkaar en met elkaar door elkaar. Door de kwetsbaarheid van een ander te mogen zien, komt er begrip en bewondering. Kinderen leren onder andere zichzelf en anderen complimenten geven en echt naar de ander te luisteren.
 
Iets wat ik een hele tijd geleden schreef n.a.v. een les: Sociale competentie gaat eigenlijk nog een stapje verder dan hoe ga ik met de ander om. In eerste plaats gaat het eigenlijk over….hoe ga ik met mezelf om. Als je liefdevol en zonder angst en verwarring naar jezelf kan kijken, kan je dat ook naar een ander."


Vragen of van gedachten wisselen?

Heb je vragen of vind je het fijn van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van Kleuren-Wijs voor jouw school of instelling? Neem contact op voor een overleg of afspraak.


Terug naar boven