KW header 1 KW header 2 KW header 3
 

Sociaal verbindingsprogramma
Ik ben van waarde, jij bent van waarde
Wij zijn samen waardevol zoals we zijn

 

Kleuren-Wijs biedt een ontwikkelingspad voor kinderen. Op een spelende manier samen de weg (terug) vinden naar jezelf. Ontdekken dat je goed bent zoals je bent. Ontdekken dat de ander goed is zoals hij of zij is. Ontdekken dat iedereen er mag zijn!

Maar hoe doe je dat? Samen leven in een maatschappij met zoveel verschillen en zoveel oordelen? Een maatschappij waarin je je aan zoveel regels hoort te houden?

Kleuren-Wijs wil hier graag een gids bij zijn.


Het sociale verbindingsprogramma

Het programma van Kleuren-Wijs zorgt voor een stevig fundament waarop het kind zijn leven vanuit kracht, liefde en zelfvertrouwen kan opbouwen. We gaan uitgebreid in op de thema’s (zelf-) acceptatie, Liefde en bevrijding van oordelen, zodat er een veilige ruimte ontstaat om te onderzoeken, te ontdekken, te leren, te groeien en te delen.

Als je weet en voelt dat je zelf van waarde bent, durf je vanuit liefde en respect je ruimte in te nemen en een ander ruimte te geven en te gunnen zonder jezelf onveilig te voelen. Er is ruimte voor elke mening en ieders waarheid.
Kleuren-Wijs leert je leven vanuit overvloed: er is plaats en ruimte genoeg voor iedereen. En iedereen is oké zoals hij of zij is.

Het denken zal omgezet worden van normeren naar waarderen, elkaar leren zien en horen vanuit neutraliteit in plaats van uit oordelen. Er wordt gekeken naar de vraagstukken: Wie ben ik? Wie ben jij? En ook: hoe kunnen we met elkaar omgaan zonder onszelf kwijt te raken?


Voor wie?

Het programma is geschikt voor het basis onderwijs en voor het gehele voortgezet en hoger onderwijs. Het resultaat zal zich laten zien in een betere verbinding tussen leerlingen onderling, maar ook tussen docent en leerling.


Inhoud van het programma

Het Kleuren-Wijs sociale verbindingsprogramma wordt in drie dagdelen aangeboden.

Ik ben van waarde:

 • Contact maken met je eigenheid
 • Respect hebben voor je eigen ruimte
 • Leren in je basis te staan en te blijven
 • Je uniek zijn ontdekken
 • Jezelf accepteren voor wie je bent (leidt tot zelfvertrouwen en vermindering van faalangst)
 • Je eigen mening en waarheid respecteren
 • In verbinding blijven met je eigen kracht en waarden binnen een dualistische, oordelende wereld

Jij bent van waarde:

 • Contact maken en respect hebben voor de ruimte van de ander
 • De ander accepteren voor wie hij/zij is
 • Het uniek zijn van de ander accepteren
 • De mening en waarheid van de ander respecteren

Wij zijn samen van waarde zoals we zijn:

 • Veiligheid creëren, waardoor je je eigen plek in kunt nemen én de ander zijn plek kunt geven en gunnen
 • Leren loslaten van denken en oordelen in goed en fout
 • De verbinding aangaan met jezelf en de ander
 • Communicatie vanuit gelijkwaardigheid, respect en zonder oordelen
 • Sociale vaardigheden:
  • Leren opkomen voor jezelf
  • Vanuit respect voor elkaar conflicten leren aangaan en oplossen
  • Buigzaam en flexibel zijn zonder jezelf kwijt te raken
  • Geven en nemen/ontvangen in balans
  • Verantwoordelijkheid voor eigen gedrag
 • Elkaar horen en elkaar zien:
  • Nieuwsgierig zijn naar elkaars verschillen
  • Elkaar zien en verbinding voelen in de overeenkomsten
  • Een helder beeld krijgen van elkaars kwaliteiten en beperkingen

Lesmateriaal

Boek Rood Ruimte:
Ik & mijn plek, Jij en jouw plek,
Wij maken samen onze plek
+ 10 inzichtkaarten

Boek Groen Liefde:
Ik ben oké, Jij bent oké,
Wij zijn samen oké zoals we zijn
+ 10 inzichtkaarten

De boeken bestaan uit bewustzijnsverhalen met verdiepende vragen, waarna de leerdoelen middels verbindings- en verdiepingsoefeningen uitgewerkt worden. Tevens bevat elk boek een uitgebreid hoofdstuk met theorie en achtergronden voor de leerkracht/begeleider.


Vragen of van gedachten wisselen?

Heb je vragen of vind je het fijn van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van Kleuren-Wijs voor jouw school of instelling? Neem contact op voor een overleg of afspraak.


Terug naar boven