KW header 1 KW header 2 KW header 3
 

Passend onderwijs: een kans voor iedereen

Scholen krijgen een zorgplicht. Zorgstructuur vindt veel meer in de klas plaats dan buiten de klas. Passend onderwijs vraagt om elk kind een zo goed mogelijke plek te geven. Alle kinderen: nieuwetijdskinderen, kinderen met een diagnose, kinderen zonder diagnose. Gezonde kinderen, zieken kinderen. Jonge kinderen, oudere kinderen. Gewoon: kinderen. De vormgevers en hoeders van de toekomst.

Elk kind heeft een ander vraagstuk. Het vereist een verandering in zienswijze, zelfs in levenswijze, om met zoveel verschillen om te kunnen gaan. Op een andere manier leren kijken naar het kind en op een andere manier 'bepalen' wat dit kind nodig heeft om tot volledige bloei te komen. Dat vraagt om informatie, uitleg, inzicht, begrip én praktische handvatten om elk kind zijn/haar eigen plek in te kunnen laten nemen.

De vernieuwde wet kan enorm bijdrage in het eenheidsgevoel onderling, door goed te informeren en te leren hoe met elkaars verschillen om te gaan. Kleuren-Wijs richt zich vooral op de oorzaken van de etiketten in plaats van de gevolgen. Als we de oorzaak aanpakken, verdwijnen de gevolgen vanzelf. Dat is een natuurlijk authentiek proces.
 


Leven vanuit talenten en kwaliteiten

De dragende kracht is een unieke plek voor iedereen, (zelf) acceptatie, bevrijding van oordelen, elkaar ontmoeten in de overeenkomsten en leren van elkaars verschillen. Elkaars kwaliteiten en beperkingen leren zien en accepteren. Dit zorgt voor begrip en harmonie.

Een kind dat de ruimte krijgt om zichzelf te kunnen zijn, zal zich beter ontwikkelen en zijn talenten ontdekken en gebruiken. Het is van belang om te richten op wat een kind wel kan en ruimte voor acceptatie van de beperking zorgt voor eenheid. Dit is een nieuwe en verdiepende fase op sociaal-emotioneel gebied. We worden uitgedaagd om te ontwikkelen en te groeien. Daarvoor is een stevig en krachtig fundament nodig waarop gebouwd kan worden.

Kleuren-Wijs biedt dit fundament. Onze trainingen en boeken zijn gespecialiseerd om elk kind te leren omgaan met zijn talenten én zijn beperkingen. Om vanuit zijn of haar eigen uniek-zijn de eigen plek in te kunnen nemen én de anderen ook hun plek te laten innemen. Zonder strijd of machtspelletjes.
 


Elk kind de juiste benadering

Kleuren-Wijs staat op het SLO leermiddelenplein onder de rubriek ‘zorgkinderen’. Het materiaal van Kleuren-Wijs biedt extra zorg in de ondersteuning van kinderen ‘met diagnose’. PDD-NOS, autisme, ADHD,  ADD, AD, Asperger etc.  zijn allemaal etiketten die we regelmatig horen. De kinderen die hier mee te maken krijgen zijn niet anders dan de ‘gewone’ kinderen. Ze hebben echter een andere aanpak nodig.

Op dit moment wordt er vooral gekeken naar de gevolgen van een ‘etiket’ en deze worden vervolgens behandeld. Kleuren-Wijs kijkt naar de oorzaak van de etiketten, geeft daar informatie over en geeft handvatten hoe hier op een makkelijke en eenvoudige manier mee om te gaan.

Echter: elk kind wil begrepen worden en zich gehoord en gezien worden. Het materiaal ondersteunt élk kind om zichzelf als voorwaardig, zelfstandig, krachtig en liefdevol mens in de wereld te begeven. Ook de kinderen zonder etiket, maar die gewoon een extra handje hulp kunnen gebruiken bij onzekerheden of die net even wat extra zelfvertrouwen mogen hebben, of minder faalangst, of handvatten kunnen gebruiken om op nieuwe vriendjes af te stappen, ook zij zijn gebaat bij een extra handje hulp.

Het gedachtengoed van Kleuren-Wijs biedt die extra hulp en wij zijn erop gericht om in een veilige, betrouwbare omgeving deze eigenschappen van het kind te versterken, zodat het niet alleen in de basisschoolperiode maar ook daarna vanuit kracht en eenheid kan studeren, werken en vooral: leven.
 


Geen methode of therapie: Kleuren-Wijs biedt een levenswijze

Kleuren-Wijs is géén nieuwe methode of therapie, maar een gedachtengoed, een levenswijze. Dit betekent dat het onderwijzend / begeleidend team meegenomen zal worden om het programma zelf te leren toe te passen. Het is een ervaringsgerichte training. Op deze manier wordt het authentiek. Je kunt iets goed overdragen als je zelf de kennis beheerst.

Kleuren-Wijs brengt ratio en gevoel in verbinding, maakt de verschuiving van macht naar kracht. Je kunt de verbinding leggen met je dagelijks leven, met hoofd en hart. Een groep in harmonie en balans.
 


Vragen of van gedachten wisselen?

Heb je vragen of vind je het fijn van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van Kleuren-Wijs voor jouw school of instelling? Neem contact op voor een overleg of afspraak bij u op school.
 


Terug naar boven