KW header 1 KW header 2 KW header 3
 

Reacties & referenties

- Trainees delen ervaringen uit de Kleuren-Wijs training
- Reacties van coaches en therapeuten
Leerkrachten delen ervaringen van hun groep
- Leerkrachten delen ervaringen uit hun training
- Kinderen en hun ouders vertellen over de boeken en de Avonturiers reizen

 Trainees delen ervaringen uit de Kleuren-Wijs training

Chantal: Kleuren-Wijs gaat niet over weten maar voelen, is duurzaam, legt de verbinding met mijn dagelijks leven

“Met enige scepsis ben ik naar de presentatie gegaan. Ik werd echter direct geraakt en ik besefte dat dit anders was dan alle therapie cursussen en opleidingen die ik tot nu toe gevolgd had. Dit ging niet om weten, maar om voelen! Ik heb me direct opgegeven voor de training.

Nu ben ik een half jaar in de training en ik ben nu al een ander mens. Ik voel me sterker, herpak mezelf sneller en heb een innerlijke rust gevonden. Wat ik al wist, kan ik nu ook voelen en ik heb het idee dat het ook niet wegzakt. Het voelt duurzaam.

De leermomenten vinden tijdens de training plaats maar ook vaak erbuiten. Ik heb geleerd om mezelf te geven wat ik voorheen van een ander verlangde. Zonder dat ik het zelf realiseerde gedroeg ik me vaak als slachtoffer van een situatie en ik heb met Kleuren-Wijs geleerd om dit anders te zien en ervaren. Zelf verantwoordelijkheid nemen, zelf keuzes maken, ruimte innemen, mijn kracht niet weggeven. Veel mensen in mijn omgeving zijn inmiddels erg nieuwsgierig naar Kleuren-Wijs, omdat ze bij mij zo’n duidelijke verandering hebben kunnen waarnemen.”


Mariska: Kleuren-Wijs brengt me dichter bij mezelf, het is een pure verbindende levenswijze

“Door Wilga’s manier van aanpak ben ik dichter bij mezelf, de ander en de maatschappij gekomen. We doen het met elkaar, ik voel dat ik het niet alleen hoef te doen. We begeleiden en ondersteunen elkaar en gaan in een veilig samenzijn naar de kern.

Ik ervaar de training als écht, puur, verbindend, een verdieping. Geen nieuwe methode of ‘kunstje’. We gaan naar de kern, waardoor ik het ook direct kan oplossen en kan integreren in mijn dagelijkse leven.”
 

Erna: Kleuren-Wijs helpt me dieper te voelen wat ik voel, vier niveaus krijgen aandacht, Kleuren-Wijs is puur, transparant en toegankelijk voor iedereen

“Deze training leert mij op een liefdevolle wijze dat al mijn gevoelens OK zijn en dat ik helemaal OK ben. Ik leer op een eenvoudige wijze om te mogen voelen, wat ik voel. Deze training brengt mij dat ik nog dieper durf te voelen. Dit kan voor mij alleen wanneer in dit geval Wilga ook heel diep is gegaan. Dit heb ik nog niet eerder in een training mogen ervaren.

Deze training is geen methode, maar brengt voor mij alles bij elkaar. Andere trainingen belichten vaak maar één onderdeel. Óf het mentale óf het emotionele stond centraal. Nu krijgen alle vier lichamen, zoals het fysieke, emotionele, mentale en energie lichaam, aandacht.

Het bijzonder vind ik ook dat het allemaal zo puur en transparant is en dat het voor een ieder toegankelijk en werkbaar is voor jong en oud, en in alle stadia van bewustwording.”

Cindy: Kleuren-Wijs helpt me met het openen van deuren die al lang op slot zaten

Terug naar boven


Coaches en therapeuten delen ervaringen vanuit hun praktijk

Kim Waterschoot, Praktijk Goud: Kleuren-Wijs leert me leven i.p.v. overleven

"Kleuren-Wijs leerde me te leven als hooggevoelige persoon i.p.v. overleven. Ik leerde over energie en verwierf vaardigheden om in mijn eigen energie te vertoeven en deze te beschermen. M.a.w. ik leerde voor mezelf te zorgen, in verbinding te zijn... De verhalen in de boekjes hebben me al veel bijgebracht. Ik ben zo blij iets te kunnen lezen dat ik echt begrijp. Zo eenvoudig, in kindertaal, is wat ik nodig heb.
Voor mij klopt Kleuren-Wijs momenteel 100%. Ik wil dit in de toekomst graag verspreiden, ook in scholen. Dit wil ik doen in verbinding met Vedic Art."

 

Katrien Nuyts, massagepraktijk: Ik ontdek mijn echte gevoelen, mijn echte behoeftes en daardoor mijn echte ik

"Kleuren-Wijs geeft mij een manier om op mijn eigen tempo en op mijn eigen verantwoordelijkheid dichter bij mezelf te komen in een veilig kader. Ik ontdek mijn ECHTE gevoelens en daardoor mijn ECHTE behoeftes en daardoor mijn ECHTE ik! Het voelt zo juist om met mijn pure kern contact te maken; in het begin lukt dat moeizaam, maar nu het pad bewandeld is, lukt het me steeds beter om ‘af te toetsen’ met mijn HARTENWENSEN.  Ik leer voor mezelf zorgen en mezelf accepteren door al mijn ECHTE emoties te doorvoelen en ruimte te geven. Dit maakt me bewust dat alles aanwezig is in mij, ik kan op mezelf vertrouwen als ankerpunt!

De Kleuren-wijs levenswijze helpt je bijvoorbeeld om oude relatiepatronen te doorbreken. Ikzelf heb een stereotiep patroon met een familielid kunnen doorbreken door de verantwoordelijkheid op te nemen voor mezelf, omdat ik ben gaan staan voor mezelf. Door het positieve effect van deze verandering heb ik een klik gemaakt dat ik aan mezelf wil blijven sleutelen om een beter en vooral ECHTER mens te worden. In eerste instantie help ik mezelf vooruit, maar automatisch help je ook je medemensen door een positief voorbeeld te geven. Ik wil andere mensen wakker schudden om hun verantwoordelijkheid te nemen zichzelf te ontdekken via Kleuren-wijs.  Het cliché is er niet vreemd aan: Verander de wereld, begin met jezelf!"
 

Mevrouw Domen, coaching-praktijk SAM: Ik durf te vertrouwen in mezelf

"Ik ben zo bewust geworden van mijn kleine meisje in mij, van angst naar liefde te kunnen overgaan. Van mijn denken naar voelen kunnen overgaan. Ik heb geleerd om te spreken en me te uiten. Om uitleg durven vragen waar ik niks van ken. Die liggende 8 is me bijgebleven van de vorige sessie, helpt me enorm om naar het middenpunt te gaan en mijn grenzen te kunnen zetten. De veroordelingen los te kunnen laten van mezelf en ook naar anderen toe. Mijn eigenwaarde terug gevonden die ik kwijt was.

En het allerbelangste vind ik de verbinding met mezelf en in mezelf, ik durf te vertrouwen in mezelf."

 

Veerle Jansen van Praktijk de Witte Veer: Kleuren-Wijs is verstaanbaar voor iedereen

"Ik volgde bij jou de opleiding Kleuren-Wijs. Het was een weg van samen op pad. Begeleid vooral vanuit liefde en eenvoud. Heel mooi gebracht in eenvoudige taal, verstaanbaar voor iedereen. Veilig en begripvol, inzicht krijgen in jezelf en groeien, ieder op zijn tempo, zonder oordeel. Zeer inzicht gevend, groeien in bewustzijn.  Schitteren te zien wat het bij allen in beweging zet. Bij de een op relatie vlak, bij de ander in opvoeding van gezin, of groeien in zelfvertrouwen ….. enz enz. Ieder op zijn unieke manier. EEN AANRADER VOOR IEDEREEN!!!"
 

Marleen van Schoor, jongerenbegeleidster: het laat me midden in het leven staan en het leven met beide handen opnemen

"Hoe vertel ik nu in een paar zinnen wat Kleuren-wijs mij gebracht heeft. Misschien is het wel in 1 woord te zeggen: MIJZELF!

Het heeft mij de voorbije jaren zoveel opgeleverd. Vooral ook het midden in het leven staan, het leven met beide handen opnemen en er doorgaan! Ontdekken wat ik moet doen om écht te leven en dat is niet altijd gemakkelijk maar wel zo heerlijk vol leven. Ook meer en meer vinden welke stukjes er nog echter kunnen worden en meer en meer proeven wat het echt kan zijn en daar dan ook meer en meer in geloven! Dankbaarder worden, vrijer worden, stralender, echter!"

Terug naar boven


 Leerkrachten delen ervaringen van hun groep

Sandra, lerares basisschool: de boeken zijn gemakkelijk, leuk en ook zo bruikbaar met de doe activiteiten

"Waar zal ik beginnen... Kleuren-Wijs maakt me bewuster, doet me inzichten krijgen. Je geeft bruikbare tips voor het dagelijkse leven. Bovenal durf ik nu weer stil te staan en te luisteren naar mijn gevoel! En dan daarbij verder denken/kijken vanwaar komt dit en wat kan ik hiermee verder... Je boeken zijn niet alleen gemakkelijk en leuk om te lezen maar ook zo bruikbaar met de doe activiteiten. Zo zijn mijn kinderen ook al weg van de verhalen en opdrachten die je kan doen. Er mogen zijn ......zoals ik ben......voelt super!"
 

Patrica Smulders, leerkracht basisschool: meer verbinding met de groep en in de groep 

"Door het werken met het gedachtengoed van (Kleuren-Wijs) Wilga heb ik een speciale band opgebouwd met mijn groep. En niet alleen met mij voelen de kinderen zich meer verbonden, maar ook met elkaar. Dit komt naar mijn idee door het niveau waarop we spreken en het verwerken van wat we leren. We leren van elkaar en met elkaar door elkaar. Door de kwetsbaarheid van een ander te mogen zien, komt er begrip en bewondering. Kinderen leren onder andere zichzelf en anderen complimenten geven en echt naar de ander te luisteren."
 

Tonny Knapp, leerkracht basisschool: kinderen staan open voor een nieuwe benadering

"Wilga heeft een aantal uren met de kinderen van groep 8 gewerkt. Hierbij liet ze kinderen naar zichzelf kijken. Ze liet ze voelen, dat hoe ze ook waren en hoe ze ook over zichzelf dachten, ze er mochten zijn. Kinderen hebben ook ervaren, dat ze niet alleen zijn of hoeven te zijn. We zijn allemaal onderdeel van een puzzel, waarbij sommige stukjes heel dichtbij elkaar passen en goed voelen en andere stukjes erbij horen, maar dan op een afstand. We zijn allemaal anders en dat moet ook, want dan kan de puzzel een mooi, gevarieerd geheel worden. Iedere leerling mocht zichzelf zijn en dit ook uiten. Als ze van elkaar kunnen zien, dat het druk zijn van een medeleerling bij die leerling hoort en niet gebeurt om te storen of te irriteren, dan is het gemakkelijker om die persoon te accepteren zoals hij of zij is. Dit veroorzaakt minder vervelende gevoelens. In de korte tijd, dat Wilga er was heeft ze diverse kinderen geraakt. Ze liet ze nadenken met hun gevoel en dit ervaren. Ik heb een aantal lessen uit het rode boek al gebruikt en de kinderen staan open voor een nieuwe benadering van het zichzelf mogen zijn. Differentiatie binnen de groep is in zoverre mogelijk, dat je ieder kind als uniek persoon ziet tijdens de lessen. De lessen zijn voor onder- en bovenbouw te gebruiken. Het programma hoeft niet letterlijk gevolgd te worden en de volgorde is ook aan te passen. Praktische opdrachten kunnen gemakkelijk zelfstandig worden uitgevoerd. Wilga introduceert elk boek met een workshop, zodat je zelf ook kunt ervaren waar de het boek om gaat. Het boek zelf geeft duidelijk aan waar het om gaat en geeft veel handreikingen. Deze methode gaat verder dan de oppervlakte." 

Terug naar boven


Leerkrachten delen ervaringen van hun training

Mevrouw Van der Hurk, directrice Merletcollege Grave: Kleuren-Wijs biedt sterke inhoud en werkvormen

"Ik was aangenaam verrast door de training. In eerste instantie voelde het wat onwennig en had ik het idee dat het zweverig zou worden, maar na 10 minuten was ik om! Dit kwam dus door de sterke inhoud en de werkvormen. Inmiddels is de school actief met Kleuren-Wijs.
We gebruiken ook Kleuren-Wijs, waarin de leerling leert dat hij mag zijn wie hij is. Hij of zij leert beseffen wat zijn of haar plek is in de klas, op school en in de maatschappij. Alle brugklassers krijgen dit programma, geschreven door Wilga Zibel uit Escharen, één uur in de week. Het bevordert sociale vaardigheden, is behulpzaam in de strijd tegen faalangst en werkt preventief tegen pestgedrag. De docenten hebben positief gereageerd”.


Hetty Maas, leerkracht Carmel College, Losser: grondig, verhelderend, lekker concreet en goed toepasbaar

"T.b.v. een goede groepsvorming worden aan het begin van het schooljaar dramalessen gegeven. Door de leerlingen en ouders wordt het als heel leuk en nuttig ervaren. Ook mentoren hebben op die manier snel in beeld hoe de groep is. Maar er was behoefte aan een manier om het heel concreet met de leerlingen te hebben over onderwerpen die ertoe doen, zoals hoe neem ik mijn plek in en laat daarbij voldoende ruimte voor de ander? Onze kwaliteiten en beperkingen. Wat gebeurt er eigenlijk bij pesten? etc. Kleuren-Wijs geeft hier echt een goed antwoord op en mooie oefeningen die verder gaan dan alleen kennisoverdracht.

We hebben twee trainingsochtenden gehad die ik samen met zeven andere collega's als heel plezierig heb ervaren. De volgende woorden geven het gevoel van de dagen weer: grondig, verhelderend, respectvol, veilig, ruimte voor iedereen, ervaren, goede balans tussen theorie en praktijk, lekker concreet, inzicht, verbindend.

Al bij al brengt het onze school heel veel. De ene collega geeft aan anders te kijken naar haar leerlingen. Sneller kijken wat de reden van moeilijk gedrag is. De ander zegt echt geïnspireerd te zijn door Kleuren-Wijs en nu wel weer werkzaam zou willen zijn in de zorg binnen school. Ik gebruik zelf echt dagelijks de concrete symbolen/verhalen om ingewikkelde situaties aan pubers uit te leggen in mijn rol als leerlingbegeleider. Ik zie dat het aankomt en daar word ik blij van. Ik verheug me op de lessen Kleuren-Wijs aansluitend op de dramalessen waarbij we gaan proberen de leerlingen weer een stukje bewuster en sterker te maken met respect voor zichzelf en de ander.

Wilga, ik ben heel blij met dit waardevolle gedachtegoed omdat het zo eenvoudig is gemaakt dus goed toepasbaar."

Terug naar boven


Kinderen en hun ouders vertellen over de boeken en de Avonturiers reizen

Meike (6 jaar, groep 3): je maakt zelf sterker

"Het zijn bijzondere verhalen omdat het over jezelf gaat, je kunt ze zelf gebruiken. Deze verhalen en oefeningen maken JEZELF sterker. Heel vaak gaan verhalen over andere mensen en dan moet je maar afwachten of die je kunnen helpen. Nu kun je zelf iets doen."
 

Carlijn: kinderen leren zich veilig bij zichzelf te voelen

"Als ouders (of als leerkracht/intern begeleider) is het heel waardevol om samen met je kind de verhalen te lezen en beschreven oefeningen/opdrachten te doen. Het spreekt de kinderen aan en ze willen er zelf graag mee aan de slag gaan. kinderen leren zich veilig bij zichzelf te voelen en dat geeft ze kracht van binnenuit."
 

Sena (8 jaar): met de engel en de slak voel ik me veilig

"Het helpt mij met de "dingetjes " zoals bang zijn. Het helpt goed als ik deed wat Wilga (kleuren-wijs) zei. Met de engel en de slak voel ik mij veilig."
 

Nicole moeder van Sena: het gaf haar meer zelfvertrouwen en maakte mij sterker

"Voor mij als moeder was het fijn om te zien dat er eindelijk iemand was die haar echt begreep, ze leerde dat ze mag zijn wie ze is, dat ze goed is zoals ze is. Het gaf haar meer zelfvertrouwen. Ik als moeder/eigen persoon leerde dat ook, mijn onzekerheden werden besproken en dat maakte mij sterker, ook in de opvoeding. Je voelt je begrepen en gehoord! Het gaf mij innerlijke rust."
 

Richele (14 jaar): het zou fijn zijn als we dit op school leren

"Waarom weet ik dit nu pas? Het zou fijn zijn als we dit op school leren. Ik heb geluk dat ik hier bij jou mocht komen maar heel veel kinderen weten dat niet."
 

Daan (10 jaar): ik leer doorzetten en ik kan vanuit mijn hart alles bereiken

"Door Kleuren-Wijs heb ik ontdekt dat mijn dyslexie mij leert om steeds te blijven oefenen en daarmee leer ik door te zetten. Doorzetten is een grote kracht en daarmee kan ik in mijn leven alles bereiken wat ik maar wil vanuit mijn hart. Dus mijn dyslexie is iets goeds en niet iets fouts."
 

Karin & Guido & gezin: geef jezelf de ruimte om foutjes te maken en de gevoelens die je hebt mag je hebben

"Kleuren-Wijs heeft ons het volgende gebracht als ouder, leerkracht maar ook voor onze eigen kinderen: Dat we liefde zijn, Je bent geen emotie, je hebt een emotie, Geef je liefde, maar hou minstens de helft voor jezelf, Je bepaalt zelf hoe de dag verloopt, of jij boos of blij bent! Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Geef jezelf de ruimte om foutjes te maken en de gevoelens die je hebt, mag je hebben. Het verschil vanuit je hoofd of vanuit je hart te leven, Dat je deze beide nodig hebt en wanneer je deze in kan zetten, Kind in contact leren komen met eigen intuïtie, laten voelen in hun lijf. Leren kiezen, Iedereen is anders, Iedereen heeft zijn kwaliteiten en beperkingen, Iedereen is een deel van de puzzel en elk stukje is even belangrijk, je eigen lichtje laten stralen."
 

Tessa (9 jaar): je leert dingen van de verhalen

"Wilga is een hele goede schrijfster en kan goede en mooie verhalen bedenken. Je leert dingen van de verhalen. Zoals als iemand boos doet, je een ballon om jezelf heen kan doen, zodat je zelf niet óók boos wordt. Ik vind het heel leuk om naar de verhalen te luisteren. We noemen ze geen verhaaltjes, maar Wilga-haaltjes."
 

Kasper (7 jaar): de ballon is een soort krachtveld

"Ik heb heel veel van de verhalen geleerd en ze zijn heel leuk. Als iemand boos of verdrietig is, en jij bent blij en de ander is boos, dan moet je een ballon pakken en dat is dan een soort krachtveld zodat je niet óók boos wordt. En dat je goede sterke wortels hebt."
 


Terug naar boven