KW header 1 KW header 2 KW header 3
 

Kleuren-Wijs gedachtengoed training

Kleuren-Wijs faciliteert ïntegratie van de leerlijn via het gevoel, zodat duurzame verandering tot stand komt. Dit maakt Kleuren-Wijs anders dan veel bestaande methodes en protocollen, waar veelal primair vanuit de ratio gewerkt wordt.

Op de pagina Reacties en referenties kun je lezen wat andere deelnemers in de training ervaren hebben. Een aantal sleutelwoorden: Kleuren-Wijs gaat over ervaren en voelen, is duurzaam, legt de verbinding met het dagelijks leven, is puur, transparant, is toegankelijk voor iedereen.

De Kleuren-Wijs gedachtengoed training wordt ook wel eens de transformatie training genoemd.
 Doelgroep

Deze training is waardevol voor iedereen die vanuit authenticiteit in het leven en zijn werk wil staan. Het richt zich vooral op eigen groeimogelijkheden. De training verbindt en verdiept je met je oorsprong. Je leert de kennis toepassen in je eigen leven, zodat er een duurzame verandering vooral voor jezelf plaats vindt. Doordat de kennis doorleefde kennis wordt, zal het makkelijker zijn om in je opvoeding, klas of coaching praktijk het gedachtengoed vanuit je eigen uniek zijn door te geven.


Ervaringsgericht op vier niveaus

De verbinding van het hart wordt hersteld en versterkt, zodat de levenswijze vanuit authentiek eigenaarschap beoefend en opgenomen wordt.

• mentaal (rationeel)
• emotioneel (gevoel)
• fysiek (lichamelijk)
• energetisch (niet 'zichtbaar')


Materiaal & bronnen

Theorie, praktijk en ervaringsgericht werken met de materie van Kleuren-Wijs. Het is opgebouwd uit holistische psychologievormen zoals chakra psychologie, psychosynthese, psychologie van Jung, levenskunsten, intuïtieve ontwikkeling, voice dialogue, familie systematisch werken, lichaamsgericht energiewerk en het Kleuren-Wijs gedachtengoed.
 De training:
Verbinding tussen hoofd en hart & verschuiving van macht naar authentieke kracht

Centraal binnen het Kleuren-Wijs gedachtengoed staat het in verbinding brengen van hoofd en hart, ratio en gevoel.

Het gedachtengoed van Kleuren-Wijs toont de weg om vanuit je (hart + eigenwaarde) gevoel te leren omgaan met jezelf, de ander en de wereld. We maken de verschuiving van macht naar authentieke kracht.

In deze training onderzoek je het Kleuren-Wijs gedachtengoed, maak je het je eigen. Het wordt ook wel de transformatietraining genoemd: je kunt de verbinding leggen met je dagelijks leven, met hoofd en hart, vanuit je werkelijke zijn. Een intensieve training op diep niveau. We geven handen en voeten aan alle kennis, zodat het toepasbaar wordt en daardoor duurzaam.


De training is onderverdeeld in zes blokken. Elk blok bevat twee gezamenlijke bijeenkomsten, één individuele sessie en twee modules via on-line teaching.

Blok 1

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Verschuiving van macht naar kracht
 • (Zelf-)acceptatie, liefde en bevrijding van oordelen, ruimte innemen, bestaansrecht, vertrouwen & verbinding
 • Elk thema wordt uitgewerkt vanuit Ik & jij. Vervolgens maken we een tweede stap: de verbinding aangaan vanuit Wij, zonder jezelf kwijt te raken. Deze aanpak creëert gelijkwaardigheid.

2 groepslessen + 1 individuele sessie + 2 modules via on-line teaching
Kosten: €450,- inclusief btw


Blok 2

De volgende thema's komen aan bod:

 • Leren omgaan met emoties. Niet meer vanuit een aangeleerd gedrag, maar vanuit de verbinding met je hart. Ontdekken wat een emotie nu eigenlijk is, welke boodschap hij voor je brengt.
 • Emoties leren benaderen als waardevolle boodschappers
 • Herkennen van en omgaan met je machtspolen
 • Tijdens deze bijeenkomsten ontdek je:
 1. welke behoeftes onder jouw emoties zitten
 2. hoe je leiding kunt houden over je emotie, zodat het niet je keuzes en daarmee je weg bepaalt
 3. de verschuiving van overleven naar volop LEVEN
 4. dat elke emotie ook een hele mooie kracht kant heeft die voor je kan werken, waardoor je meer je kracht en je verbinding met jezelf kunt behouden

2 groepslessen + 1 individuele sessie + 2 modules via on-line teaching
Kosten:  €450,- inclusief btw


Blok 3

De volgende thema's komen aan bod:

 • Verschuiving van macht naar kracht
 • Je wilskracht en daadkracht leren aanspreken vanuit je hart
 • Macht leren herkennen en eruit stappen

2 groepslessen + 1 individuele sessie + 2 modules via on-line teaching
Kosten:  €450,- inclusief btw

 

Blok 4

De volgende thema's komen aan bod:

 • Verschuiving van macht naar kracht
 • Bevrijding van beperkingen, overtuigingen en oordelen die je blokkeren om jezelf te kunnen zijn en de ander te accepteren
 • Leven vanuit vrijheid!

2 groepslessen + 1 individuele sessie + 2 modules via on-line teaching
Kosten:  €450,- inclusief btw

 

Blok 5

De volgende thema's komen aan bod:

 • Verschuiving van macht naar kracht in communicatie
 • Verbinding tussen kracht en kwetsbaarheid
 • Je authentieke zelf ervaren

2 groepslessen + 1 individuele sessie + 2 modules via on-line teaching
Kosten:  €450,- inclusief btw

 

Blok 6

De volgende thema's komen aan bod:

 • Verschuiving van macht naar kracht
 • Je kwaliteiten en beperkingen zien en ontdekken dat het elkaar nodig heeft om in balans te zijn
 • verbinding met je totale potentieel

2 groepslessen + 1 individuele sessie + 2 modules via on-line teaching
Kosten:  €450,- inclusief btw

 


Praktische informatie

Kleuren-Wijs biedt een opleiding in levenskunsten. We besteden vooral aandacht om deze lessen te kunnen leven, en dus toepassen in het dagelijks leven. Uitgangspunt is een duurzame verrijking van je eigen persoonlijke leven. Dit zal doorwerken in al je relaties en bezigheden.

 • Trainingstraject: 6 blokken bestaande uit 2 groepslessen, 1 individuele sessie en twee moduels via on-line teaching.
   
 • Frequentie: tweemaal per maand
  Besproken en ervaren lesstof krijgt de tijd om geïntegreerd en toegepast te worden.
   
 • Kleine groepen: maximaal 6 deelnemers
  De diepe transformaties vragen om ruimte en aandacht. Kleine groepen waarborgen zorg en aandacht voor iedereen.
   
 • Duur: maximaal 4 uur per bijeenkomst
  We werken multidimensionaal, daardoor is de intensiteit van de training hoog. Vier uur Kleuren-Wijs training komt overeen met een  trainingsdag van 8 uur.
   
 • Kosten: €450,- per blok (inclusief btw)
  Het is een duurzame investering in jezelf.
  Er is de mogelijkheid om in termijnen te betalen.


Vrijheid

Een kennismaking van 1 blok is een mooie start, maar uiteraard niet het gehele gedachtengoed. Kleuren-Wijs is op verschillende manieren werkzaam. Het zorgt vooral voor de verbinding. Verbinding met jezelf en daardoor met de ander.

Sommige mensen hebben een paar lessen nodig om in contact te komen met zichzelf en de beperkingen te ontdekken die hun authenticiteit in de weg staan. Zij ontwikkelen dat en gaan weer verder op hun eigen pad. Sommige mensen willen het gedachtengoed meer uitdiepen en leren leven, om te implementeren in hun eigen leven en eigen werk. Deze mensen blijven langer. Dus er zijn mensen die na enkele blokken voldoende hebben en er zijn mensen die meerdere jaren blijven. Het gaat om je eigen behoeftes en vervulling daarvan.

We gaan graag vanuit vrijheid met mensen een training aan. Je bent niet gebonden aan het volgen van een bepaald aantal blokken. Je kunt zelf bepalen hoeveel blokken je wilt volgen.

 

Na deze Kleuren-Wijs gedachtengoed training

Na het volgen van zes blokken is er een vervolgopleiding, genaamd K-W Train the Trainer opleiding. Indien je interesse hebt in onze opleiding en je hebt al soortgelijke opleidingen gevolgd, kunnen we bespreken of een rechtstreekse stap naar de train de trainer opleiding mogelijk is.


Trainingsreglement   

Lees ook het Trainingsreglement.


Vragen of van gedachten wisselen?

Heb je vragen of vind je het fijn van gedachten te wisselen?
Voel je vrij contact met ons op te nemen.


Terug naar boven